Administrácia emailových kont a adries

Prinášame Vám jednoduchý návod, ako si spravovať emailové účty a adresy domén hostovaných na https://www.speedweb.sk.

Ako prvý krok sa musíme prihlásiť do administračného rozhrania na http://admin.speedweb.sk

Prihlasenie do administracie

Prihlasenie do administracie admin.speedweb.sk

Po prihlásení sa Vám zobrazí zoznam domén. V riadku príslušnej domény si vyberieme možnosť Email a klikneme naň.

panel zoznam domen

Panel administrácie domény

Po kliknutí na možnosť Email sa nám zobrazí administrácia emailov konkrétnej domény. Konkrétne administrácia, emailových kont:

Speedweb emailové konta

Speedweb emailové konta

Emailové kontá, predstavujú fyzické kontá, ku ktorým sa vieme prihlásiť, pomocou emailového klienta (outlook, thunderbird,..) alebo pomocou webmailu: speedweb.sk/webmail.

Vytvorenie emailového konta

Kliknite na „Nové emailové konto“, zobrazí sa Vám podstránka, kde treba zadať názov konta a pristupové heslo. Nazov konta je v tvare meno a domény, na ktorej nastavujete emailové konto. (vid. obrazok)

Vytvorenie emailoveho konta

Vytvorenie emailoveho konta

 

 

Vytvorenie emailovej adresy

Emailová adresa predstavuje email, na ktorý je posielaný email. Email môže byť uloženy do konta, preposlaný na inú adresu, alebo odmietnutý.

Kliknite na „Emailové adresy“

Emailové adresy

Emailové adresy

 

Zobrazí sa nam zoznam emailových adries. Pre novú emailovú adresu klikneme na „Nova emailova adresa“.  Zadáme názov emailu, ktorý bude pred zavináčom. Ďalej máme na výber, či chceme email doručit do existujúceho konta, alebo preposlat na inu adresu, alebo email odmietnuť. (obr)

Nová emailová adresa

Nova emailova adresa

 

 

Tento istý spôsob platí aj pre presmerovania emailov. Zoznam presmerovani máme v ďalšom odkliku v submenu. (obr)

Menu emailové presmerovania

Menu emailové presmerovania