VPN speedweb

Ako si vytvoriť VPN

VPN (Virtual Private Network) je počítačová sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach intenetu do jednej virtuálnej počítačovej siete. Umožnuje napríklad pripojiť sa počítačom do internej siete z rôznych miest internetu.

Vytvorenie VPN

Požiadavky

Aby ste si mohli vytvoriť VPN je potrebné mať nainštalovany vpn server (napr. OpenVPN), ktorý danú virtuálnu sieť vytvorí a bude overovať prístup do siete.

VPN server musí byť dostypny z internetu, takže by mal byt na servery s externou ip adresou. Môže byť a na servery s internou ip adresou, ale na pristupovému bodu k internetu (gateway) musi byť nastavené smerovanie portu, na ktorý sa budu počítče pripájať.

VPN server môže byť aj na samostatnom servery alebo virtuálnom servery u poskytovateľa služby. Takýmto serverom si môžete prepojiť internu sieť s počítačmi na internete.

Inštalácia OpenVPN

Inštalovať OpenVpn si viete na operačné systémy

  • Ubuntu
  • RHEL
  • Fedora
  • CentOS
  • openSUSE
  • Debian

My si ukážeme ako si ho nainštalovať a nakonfigurovať na os Debian.

Inštalácia: apt-get install openvpn