Archívy autora: admin

hosting mariadb

Maria DB

Maria DB, alebo prechod k vačšiemu výkonu od Mysql

Da­ta­bá­za Ma­riaDB vznik­la ako od­nož MySQL v ča­soch, keď MySQL kú­pi­la spo­loč­nosť Sun Mic­ro­sys­tems, kto­rú nes­kôr kú­pi­la spo­loč­nosť Orac­le. Od­vte­dy sa Ma­riaDB vy­ví­ja sa­mos­at­ne, ale sú­čas­ne za­cho­vá­va kom­pa­ti­bi­li­tu s MySQL.

Dô­vo­dov na to, pre­čo na no­vú da­ta­bá­zu prejsť, je množ­stvo. Pat­rí me­dzi ne aj to, že sa o ňu sta­rá pô­vod­ný autor MySQL Mon­ty Wide­nius. Väč­ši­na fun­kcií je pri oboch da­ta­bá­zach rov­na­ká, a tak je pre­chod na Ma­riaDB jednoduchý a neovplyvní to chod existujú­cich projektov.
Pokračovať v čítaní

php programovanie

Začíname s PHP

Prinášame vám sériu článkov o tom, ako si vytvoriť svoju vlastnú stránku. Postupne vás oboznámime s tým, ako si vytvoriť a sfunkčniť svoju vlastnú stránku. Pozreme sa spolu, s akými najčastejšími problémami sa stretávame a ako ich riešiť. V predchádzajúcich článkoch sme vás oboznámili, ako si vybrať doménu a hosting podľa vlasných požiadaviek. Ak ešte nemáte doménu, možete si ju zaregistrovať na speedweb.sk.

Pokračovať v čítaní

zabezpecte si svoj web https

SSL Certifikáty alebo ako si zabezpečiť web pomocou https

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatike nadstavba sieťoveho protokolu HTTP, ktorá umožnuje zabezpečiť komunikácie medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. Https využiva standartný prenos webovej stránky s tým, že dáta su šifrované pomocou ssl certifikátu.

Je pre vašu stránku potrebný ssl certifikát?
Na túto otázku si musi odpovedať každý vlastník sám. Bežná informačna stránka, ktorá má za úlohu len informovať zákazníkov certifikát nevyužije.
Certifikát slúži na zašifrovanie citlivých dát, ktoré zákazníci vypĺnajú pri registráciach a platbách.

Pokračovať v čítaní

Domeny registracia speedweb

Doména

Doména predstavuje názov (adresu), pod ktorým vystupuju rôzne subjekty na internete. Názov domény musí byť unikátny a registruje sa u registrátorov ako je naša spločnosť speedweb.sk.

Ako si správne vybrať doménu?

  • V prípade, že máte firmu, organizáciu alebo spoločnosť, odporúčame vám zaregistrovať si doménu s názvom vašej spoločnosti
  • Ako doménové meno si zvoľte svoje meno alebo priezvisko, alebo ich kombináciu
  • Ak sa venujete konkrétnemu odvetviu, alebo činnosti, zvoľte si danú činnosť ako názov domény
  • Ak sa venujete rozným činnostiam a potrebujete doménu, ktorá osloví vyhľadávače na internete, poskladajte si doménu z viacerých kľúčových slov
domeny regstracia

Ako si zaregistrujem novú doménu?

Pokračovať v čítaní

nove tld domeny

Nové TLD v ponuke

Spustili sme pre vás objednávku pre nové koncovky, ktoré si možete zaregistrovať priamo u nás.

Nižšie uvedené ceny su konečné. Viac informacií nájdete v našom CENNIKU na speedweb.sk

.ventures 48 EUR
.diamonds 48 EUR
.voyage 48 EUR
.careers 48 EUR
.recipes 48 EUR
.holdings 48 EUR
.singles 30 EUR
.bike 30 EUR
.plumbing 30 EUR
.guru 30 EUR
.clothing 30 EUR
.camera 30 EUR
.estate 30 EUR
.contractors 30 EUR
.land 30 EUR
.construction 30 EUR
.kitchen 30 EUR
.tattoo 30 EUR
.enterprises 30 EUR
.sexy 22.8 EUR
.tips 22.8 EUR
.shoes 30 EUR
.photos 22.8 EUR
.equipment 22.8 EUR
.gallery 22.8 EUR
.graphics 22.8 EUR
.lighting 22.8 EUR
.photography 22.8 EUR
.technology 22.8 EUR
.directory 22.8 EUR
.today 22.8 EUR

ssh banner speedweb

SSH prístup pre každú doménu hostovanú na Speedweb.sk

Naše služby rozširujeme o možnosť SSH prístupu. Prihlásiť sa môže každý zákazník, cez hlavné konto (konto spoločné pre emaily a ftp).
Zabezpečený prístup k príkazovému interpretovaču (angl. secure shell), je v informatike počítačový program ako aj súvisiaci sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti.

Pokračovať v čítaní