Cron / Časovač scriptov – ako nato

cron

cron – umožnuje automaticky v pravidelných intervaloch spúšťat scripty

Cron nájdete v našom administračnom rozhrani v sekcii web

– neodporúčame púšťať cron o polnoci, pretože v tom čase zbieha na servroch kratka údrzba a script by sa mohol nevykonat

Políčko email pri novom crone slúži na zaslanie výstupu scriptu na uvedený email. V prípade že email nezadáte výstup sa odignoruje.

syntax cronu a dostupné hodnoty :

minúta – 0 – 59
hodina – 0 – 23
deň – 1 – 31
mesiac – 1 – 12
deň v tyždni – 1 – 7

Príklady :

5 0 1 * * > spusti script prvý deň v mesiaci 5 min po polnoci
* * * * * > spusti script každú minutu
*/5 * * * > spusti script každých 5 minút
5 0 * * * > spusti script každý deň 5 minút po polnoci