ssh banner speedweb

SSH prístup pre každú doménu hostovanú na Speedweb.sk

Naše služby rozširujeme o možnosť SSH prístupu. Prihlásiť sa môže každý zákazník, cez hlavné konto (konto spoločné pre emaily a ftp).
Zabezpečený prístup k príkazovému interpretovaču (angl. secure shell), je v informatike počítačový program ako aj súvisiaci sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti.

SSH prístup je na porte 222. Ako host použite názov svojej domény.

Povolené sú nasledovné príkazy:

ls,echo,ps,cd,ll, mkdir, vim, svn, cat, rm, rmdir, wget, npm, nave, node, screen, pwd, git,cp,mv,find, ftp, chmod, unzip, vi, vim, wget, tar, gzip, gunzip, zcat, bzip2, bunzip2, bzcat

Príklad:

Pre používateľov os Linux a Mac OS je prístup jednoduchý. V príkazovom riadku napíšete:

ssh -p 222 vasekonto@vasadomena.tld

Pre použivateľov Windowsu, odporúčame použit program Putty. (stiahnuť si ho viete TU)
Po spustení putty.exe, zmenite port z 22 na 222 a do Host Name zadáte váš login @ a doménu:

ssh pristup putty speedweb

Putty priklad