php programovanie

Začíname s PHP

Prinášame vám sériu článkov o tom, ako si vytvoriť svoju vlastnú stránku. Postupne vás oboznámime s tým, ako si vytvoriť a sfunkčniť svoju vlastnú stránku. Pozreme sa spolu, s akými najčastejšími problémami sa stretávame a ako ich riešiť. V predchádzajúcich článkoch sme vás oboznámili, ako si vybrať doménu a hosting podľa vlasných požiadaviek. Ak ešte nemáte doménu, možete si ju zaregistrovať na speedweb.sk.


programovanie php

PHP je programovací jazyk, ktorý sa vykonáva na strane servera a zabezpečuje funkčnosť. Grafická časť sa vytvára skriptovacím jazykom HTML, CSS. Grafikou sa budeme zaoberať v budúcnosti.

Nás prvý skript – „AHOJ SVET“

PHP skripty sa ukladajú do textových súborov s príponou .php, tieto skripty si ulozíme do pristoru vašej domény. Skript voláme cez webový prehliadač.

Napríklad, vytvoríme si súbor s názvom test.php, vložíme ho pomocou ftp klienta do adresára public_html. Skript sa nám vykoná po zadaní názvu vašej domény a skriptu (www.speedweb.sk/test.php).

Náš prvý skript bude vypisovať vo webovom prehliadači nápis „AHOJ SVET“. Výpis nám zabezpečí funkcia echo. Do súboru test.php vložíme nasledovný kód:

<?php

echo „AHOJ SVET“;

?>

Po zadaní adresy vasadomena.tld/test.php sa Vám zobrazí text AHOJ SVET.

Premenne v php

Premenné v php zastupujú jednu z najdôležitejších súčastí každého php skriptu. Za premenné sa dočasne dosadzujú hodnoty(čísla,reťazce,objekty..). Môžeme do nich dosadiť text alebo číslice, či už celé alebo desatinné.

V php rozlišujeme tieto typy premenných:

– integer – celé čísla
– double – desatinné čísla
– boolean – pravda/nepravda alebo true/false (0/1)
– string – textová hodnota – napr. $premenna = „Meno“;
– array – pole (viac sa dozviete vo vyšších dieloch seriálu)
– object – objekt
– NULL – premenná bez hodnoty (prázdna)
– Globálne premenné – podporované od verzie PHP4

Syntax premenných je nasledovná:

– Názov premenných začína znakom $
– Zápis sa vzťahuje aj na viac typov znakov ako sú čísla, pomlčky… atď – napr.: $pom
– premenné v php sú case-sensitive čo znamená, že premenná $pom je niečo iné ako premenná $Pom
– premennej sa hodnota priraďuje pomocou znaku „=“

Obor premenných

Obor (scope) je termín, ktorý používame k určeniu pôsobnosti premennej, teda kde ju môžeme použiť. V PHP sú štyri druhy oboru:

 • zabudované super globálne premenné sú použiteľné všade v skripte
 • globálne premenné sú použiteľné v celom skripte, ale nie vnútri funkcií
 • premenné deklarované vnútri funkcii sú lokálne vzhľadom k tejto funkcii

Zoznam super globálnych premenných:

 • $_GLOBALS – pole všetkých globálnych premenných
 • $_SERVER – pole premenných prostredia serveru
 • $_GET – pole premenných predaných do skriptu metódou GET
 • $_POST – pole premenných predaných do skriptu metódou POST
 • $_COOKIE – pole premenných cookies
 • $_FILES – pole premenných vzťahujúcich sa k nahrávaniu súboru
 • $_ENV – pole premenných prostredia
 • $_REQUEST – pole všetkých užívateľských vstupných operácií
 • $_SESSION – pole premenných sedenia

Význam a použitie si ukážeme na konkrétnych príkladoch v ďaľších článkoch.